Στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στην αίθουσα μαθημάτων  των προσφύγων, παρευρέθησαν  ο κ. Ακριτίδης, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, η κ.Οικονομίδου, Υπάλληλος Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Παπαδόπουλος, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, μέλη Μ.Κ.Ο. που εργάζονται στον καταυλισμό, εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος, όπως η κ. Μητακίδου από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., η κ. Ματθαιουδάκη και η κ. Κουτούση από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., ο κ. Γκανάκας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κ. Σπυροπούλου και η κ. Ζουντουρίδου από το Δίκτυο Άλφα, η κ. Πλούτογλου και η κ. Παζαρλή από τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και οι συντελεστές του προγράμματος, κ. Αμανατίδης και  κ. Στάικου.

 Η Π.Κ.Μ., ως συντονιστής, υλοποιεί  από την  01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512 και τίτλο:Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adult”. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, οι Δήμοι Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό, η H.R.Y.O (Human Rights Youth Organisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

Έγινε παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν και παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Καλωσορίσματος» που ετοιμάστηκε από τα Πανεπιστήμια και απευθύνεται στους πρόσφυγες-μαθητές όλων των ηλικιών (νήπια, παιδιά Δημοτικού, ενήλικες 18+)  και σχολικών βαθμίδων. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η επιμόρφωση που ξεκινά κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τα Πανεπιστήμια, το Δίκτυο Άλφα και τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, προκειμένου οι τελευταίοι να διδάξουν εθελοντικά άτυπη εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα και τους πρόσφυγες εντός των προσφυγικών καταυλισμών.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://www.xenioszeus.kmaked.eu, αλλά και στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων:

α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: https://opencourses.auth.gr/courses/ZEUS101/ και

β) του Εργαστηρίου Γλώσσας Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: http://xenioszeus.uowm.gr.

Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατίθεται δωρεάν (και ως e- book: https://joom.ag/QU9W, https://joom.ag/4KIW, https://joom.ag/hvIW) σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να τον χρησιμοποιήσουν ως υλικό για τη μαθησιακή υποστήριξη των προσφύγων μαθητών. 

Στο Πολύκαστρο Κιλκίς και συγκεκριμένα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παιονίας παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ανανιάδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 XENIOS ZEUS, ο κ. Κεραμιδάς, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), ο κ. Κωνσταντινίδης, Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Κ.Μ. και η κ. Κεχαγιά, στελέχη του Δήμου Παιονίας, όπως ο κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου Παιονίας,  ο κ. Παμποράκης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Φωτισμού, ο κ. Φράγκος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί,  μέλη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και μέλη Μ.Κ.Ο., οι ΣΕΠ (Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων) του Νομού Κιλκίς, κ. Ευθυμιάδης και κ. Γαφειρόπουλος, εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος, όπως η κ. Ξεφτέρη από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., η κ. Ματθαιουδάκη και η κ. Κουτούση από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., η κ. Πλούτογλου και η κ. Παζαρλή από τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και οι συντελεστές του προγράμματος κ. Αμανατίδης και κ. Στάικου.

Η Π.Κ.Μ., ως συντονιστής, υλοποιεί  από την 01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512 και τίτλο:Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adult”. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό τους Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, οι Δήμοι Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό, η H.R.Y.O (Human Rights Youth Organisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

Έγινε παρουσίαση των φορέων που συμμετέχουν και παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Καλωσορίσματος» που ετοιμάστηκε από τα Πανεπιστήμια και απευθύνεται στους πρόσφυγες-μαθητές όλων των ηλικιών (νήπια, παιδιά Δημοτικού, ενήλικες 18+)  και σχολικών βαθμίδων. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε η επιμόρφωση που ξεκινά κατά το μήνα Απρίλιο 2017 από τα Πανεπιστήμια, το Δίκτυο Άλφα και τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, προκειμένου οι τελευταίοι να διδάξουν εθελοντικά άτυπη εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα και τους πρόσφυγες εντός των προσφυγικών καταυλισμών.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://www.xenioszeus.kmaked.eu, αλλά και στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων:

α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: https://opencourses.auth.gr/courses/ZEUS101/ και

β) του Εργαστηρίου Γλώσσας Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: http://xenioszeus.uowm.gr.

Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατίθεται δωρεάν (και ως e- book: https://joom.ag/QU9W, https://joom.ag/4KIW, https://joom.ag/hvIW) σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να τον χρησιμοποιήσουν ως υλικό για τη μαθησιακή υποστήριξη των προσφύγων μαθητών. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ως συντονιστής, υλοποιεί  από την 01-09-2016 έως 31-08-2018, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, με αριθμό σύμβασης:  KA2, 2016-1- EL01-KA201-023512. Εταίροι στο παρόν πρόγραμμα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή του Παιδαγωγικού  Τμήματος και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με το Παιδαγωγικό τους Τμήμα, το Δίκτυο Άλφα (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης),  τα Αρχεία Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, τους Δήμους Παιονίας και Δέλτα, καθώς και δύο φορείς από το εξωτερικό, την H.R.Y.O (Human Rights Youth Organisation) της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο  Aix-Marseille της Γαλλίας (ESPE).

Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία του «Οδηγού Καλωσορίσματος» που απευθύνεται στους πρόσφυγες-μαθητές όλων των ηλικιών (νήπια, παιδιά Δημοτικού, ενήλικες 18+)  και σχολικών βαθμίδων. Πρόκειται για δίγλωσσο Οδηγό, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που σχεδίασαν οι εταίροι μας-το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-  και που στην παρούσα φάση μεταφράζεται στα αραβικά.

Τον Οδηγό Καλωσορίσματος μπορείτε να τον δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://www.xenioszeus.kmaked.eu, αλλά και στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων:

α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: https://opencourses.auth.gr/courses/ZEUS101/ και

β) του Εργαστηρίου Γλώσσας Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: http://xenioszeus.uowm.gr.

Όλο το παραγόμενο υλικό θα διατίθεται δωρεάν (και ως e- book: https://joom.ag/QU9W, https://joom.ag/4KIW, https://joom.ag/hvIW) σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να τον χρησιμοποιήσουν ως υλικό για τη μαθησιακή υποστήριξη των προσφύγων μαθητών.

Στην παρούσα  φάση του έργου (Φεβρουάριος- Απρίλιος 2017), ετοιμάζεται, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υλικό – εργαλειοθήκη για τα παιδιά πρόσφυγες και για τους καθηγητές- εκπαιδευτές τους, καθώς και σχετική επιμόρφωση σε καθηγητές – εκπαιδευτές.

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2017  ξεκινούν οι επιμορφώσεις των εθελοντών εκπαιδευτικών από τα Πανεπιστήμια επιλέγοντας το  μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης (διά ζώσης και εξ αποστάσεως). Ακολουθεί η επιμόρφωση- άτυπη εκπαίδευση των προσφύγων με υλικό και  εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων και οδηγιών, αναφορικά με την εμπλοκή τους (των ενηλίκων μεταναστών/ προσφύγων και των παιδιών τους)  με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, την ενίσχυση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω της εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής μορφής επικοινωνίας, την ενημέρωσή τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθημερινών συναλλαγών, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη του γλωσσικού και ψηφιακού γραμματισμού.Xenios Zeus. Event Delta

Xenios Zeus. Event Delta

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πτυχιούχους Τμημάτων Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικής Σχολής για την πλήρωση θέσεων επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης προσφύγων

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Κ Α Λ ΕΙ

Τους/τις πτυχιούχους των παραπάνω Τμημάτων, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στην επιμόρφωση που θα υλοποιήσει το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, Erasmus+ 2016, Κey Αction 2, με αριθμό σύμβασης: 2016-1-EL01-KA201-023512, με τίτλο: Xenios Zeus με θέμα:  “Managing the Refugee and Migrant Flows Through the Development of Educational and Vocational Frames for Children and Adults” με τη δέσμευση ότι στη συνέχεια θα συμμετέχουν στην υλοποίηση εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων σε πρόσφυγες στους προσφυγικούς καταυλισμούς του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Παιονίας.

 

Την επιμόρφωση διοργανώνει το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ (www.smg.auth.gr) σε συνεργασία με το «Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς» καθώς και το Δίκτυο ΑΛΦΑ που είναι εταίροι στο πρόγραμμα Erasmus+ σε διά ζώσης συναντήσεις συνόλου 31 ωρών, από 24/4  έως  11/5/2017.  Οι δια ζώσης συναντήσεις θα λάβουν χώρα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 

ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 24/4 – 11/5/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:               31   ώρες  σε 9 συναντήσεις

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ:      20  πτυχιούχοι Τμημάτων

   
Επιμορφωτής Θεματική Διάρκεια επιμόρφωσης Ημερομηνία Ώρα και τόπος διεξαγωγής
Μαρίνα Κοκκινίδου (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη» 3 ώρες Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 16.30 – 19.45

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Χριστίνα Τακούδα (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας» 4 ώρες Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 16.30 – 19.45

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Χριστίνα Τακούδα (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Παρουσίαση Οδηγού και Υποστηρικτικού Γλωσσικού Υλικού για τους πρόσφυγες» 4 ώρες Παρασκευή 28  Απριλίου 2017 16.30 – 19.45

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Μαρίνα Κοκκινίδου (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και η διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2» 3 ώρες Τρίτη 2 Μαΐου 2017 16.30 – 19.45

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Μαρία Παζαρλή, Νόπη Πλούτογλου ΑΧαΚ (Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς) «Η χρήση των χαρτών και του χαρτογραφικού υλικού στην εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες». 4 ώρες Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 16.00-20.00

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Λήδα Τριανταφυλλίδου (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Σχεδιάζοντας ένα γλωσσικό μάθημα: Διαχείριση διδακτικού υλικού και επίπεδα γλωσσομάθειας» 4 ώρες Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 12.45-16.00

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Ειρήνη Σεχίδου (ΕΕΠ ΣΝΕΓ ΑΠΘ) «Παρουσίαση Διαδικτυακού Υποστηρικτικού Γλωσσικού Υλικού για τους πρόσφυγες» 3 ώρες Δευτέρα

8 Μαΐου 2017

16.30 – 19.45

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Γεωργία Φωτιάδου (Δρ. Ψυχογλωσσολογίας – Υπηρεσία Mε 2 γλώσσες) «Τα θετικά της δίγλωσσης ανατροφής» 3 ώρες Τρίτη 9 Μαΐου 2017 17.00-20.00

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

Ζουντουρίδου Βασιλική (Ψυχολόγος)

Σπυροπούλου Ελευθερία (Κοινωνική & Κλινική Ψυχολόγος)

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δίκτυο Άλφα»

«Ευαισθητοποίηση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφύγων (βιωματική δραστηριότητα)» 3 ώρες Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 17.00-20.00

(Αίθουσα Γ – ΣΝΕΓ ΑΠΘ)

           

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 (ώρα 14.00).

Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση υποβάλλουν:

α. βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

β. αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο και ενδεχομένως μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών)

γ. τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που πιστοποιούν σπουδές ή ενασχόληση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα. Οι εκπαιδευόμενοι που τηρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=7136 μέχρι την Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 και ώρα 2:00 μ.μ. Για περισσότερες απορίες/ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για κάθε έναν/μία από τους/τις υποψήφιους/ες, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ θα εκδώσει βεβαίωση συμμετοχής

 banner programmatos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων για την πλήρωση θέσεων επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων ηλικίας 6-15 ετών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

προσκαλεί

20 πτυχιούχους των παραπάνω Τμημάτων, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε διά ζώσης σεμινάρια 44 ωρών που θα υλοποιήσει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, Erasmus+ 2016, Κey Αction 2, με αριθμό σύμβασης: 2016-1-EL01-KA201-023512, τίτλο: Xenios Zeus και θέμα: “Managing the Refugee and Migrant Flows Through the Development of Educational and Vocational Frames for Children and Adults”.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να πάρουν υπόψη τους ότι η συμμετοχή τους στην επιμόρφωση συνιστά και δέσμευση συμμετοχής στην υλοποίηση εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων και εφαρμογής του υλικού, που έχει δημιουργηθεί από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς, στον προσφυγικό πληθυσμό των κέντρων φιλοξενίας των Διαβατών Θεσσαλονίκης και Πολυκάστρου Κιλκίς ή/και σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Την επιμόρφωση διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ (www.eled.auth.gr) σε συνεργασία με το Αρχείο Χαρτογραφικής ΚληρονομιάςXαΚ, www.maplibrary.gr) και το Δίκτυο «ΑΛΦΑ» (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης) που είναι εταίροι στο πρόγραμμα Erasmus+.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με

α. βιογραφικό σημείωμα

β. αντίγραφο/α τίτλου/ων σπουδών (φωτοαντίγραφα)

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, θα καλύψει 30 ώρες από το σύνολο των ωρών του προγράμματος επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα των 30 ωρών αφορά σε ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς, εμβάθυνση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με έμφαση στην ομάδα των προσφύγων και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της, παρουσίαση του Οδηγού Καλωσορίσματος και του Εκπαιδευτικού Υλικού που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Προγράμματος από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εξοικείωση με τον τρόπο εφαρμογής του μέσα από βιωματικές δράσεις.

Το Αρχείο Χαρτογραφικής ΚληρονομιάςXαΚ, www.maplibrary.gr) θα καλύψει 4 ώρες από το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Η χρήση των χαρτών και του χαρτογραφικού υλικού στη εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες». Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με το υλικό του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και να δουν τους χάρτες ως πολύτιμο βοηθό στην κατανόηση του γεωχώρου και των σχετικών με τις μεταναστευτικές ροές φαινομένων, αλλά και ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία πρακτικών, πολιτισμικών και άλλων θεμάτων. Επιπλέον θα δοθούν οδηγίες για την οργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών με τη χρήση χαρτών, με σκοπό την εμψύχωση και την έκφραση συναισθημάτων και προσδοκιών που σχετίζονται με το χώρο.

Το Δίκτυο «ΑΛΦΑ» (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης) θα καλύψει 10 ώρες από το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης, σε δύο πεντάωρες επιμορφωτικές συναντήσεις. Σ’ αυτές, οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου Άλφα ώστε να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν στους νέους πρόσφυγες διευκολύνοντας τη διαδικασία προσαρμογής τους στη νέα πραγματικότητα, με σεβασμό στην προσωπική ιστορία και προέλευσή τους. Το υλικό και οι βιωματικές δράσεις αποβλέπουν στην ανάδειξη των ψυχικών αποθεμάτων των παιδιών, την αίσθηση ελέγχου στη ζωή τους και την πίστη στον εαυτό τους, στην καλλιέργεια αίσθησης ασφάλειας, ομαδικότητας, αμοιβαίας αποδοχής της διαφορετικότητας και της ύπαρξης υποστηρικτικού δικτύου, προκειμένου να συνεχίσουν τη ζωή τους, επενδύοντας σε νέες σχέσεις και πραγματικότητες.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1ο Σεμινάριο

Παρασκευή 28 Απριλίου

  • Εισαγωγή στις επιμορφωτικές δράσεις: ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Δίκτυο ΑΛΦΑ, ΑΧαΚ 
  • 1ο Σεμινάριο Δικτύου ΑΛΦΑ

2ο Σεμινάριο

 

Σάββατο 29 Απριλίου

  • 1ο Σεμινάριο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ

3ο  Σεμινάριο

 

Παρασκευή 12 Μαΐου

  • 2ο Σεμινάριο Δικτύου ΑΛΦΑ

4ο Σεμινάριο

Σάββατο 13 Μαΐου

  • 2ο Σεμινάριο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 

5ο Σεμινάριο

 

 

Παρασκευή 19 Μαΐου

  • Σεμινάριο ΑΧαΚ

6ο Σεμινάριο

Σάββατο 20 Μαΐου

  • 3ο Σεμινάριο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ  

7ο Σεμινάριο

 

Παρασκευή 9 Ιουνίου

  • 4ο Σεμινάριο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ  

8ο Σεμινάριο

 

Σάββατο 24

Ιουνίου

  • 5ο Σεμινάριο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ