Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 699
Στην ιστοσελίδα του SUCRE, που είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συντονιστή το ΑΠΘ, γίνεται αναφορά στο Xenios Zeus, συμπεριλαμβάνοντας συνημμένη παρουσίαση της κ. Μητακίδου αναφερόμενη στη συμμετοχή του ΑΠΘ στο Xenios Zeus.
 
Η αναφορά γίνεται στην ενότητα "Practices for the Support and Integration of Refugees 11-18 March 2018 -  The training material and the presentation are in the Greek language as the specific Multiplier Event aimed at the local stakeholders and practitioners". 
 
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για τη μετάβαση στην ιστοσελίδα :
 
http://sucre.auth.gr/en/node/90